19. 03. 2018

SPORTOVNÍ A GOLFOVÁ AKADEMIE PRO DĚTI ZDARMA

Golf park Lhotka přichází s unikátním projektem pro vaše děti. Pro všechny malé sportovce, kteří mají chuť naučit se golf a poctivě trénovat, otevírá Sportovní a golfovou akademii. A to zcela zdarma, protože zapůjčení holí, míčků, přístup na tréninkové plochy i trenéra hradí sponzorsky společnost OMLUX.

Po každé lekci mají děti také za odměnu možnost si se svým dospělým doprovodem zahrát ADVENTURE GOLF v areálu GOLF PARKU LHOTKA ZDARMA.

Děti budou rozděleny dle věku. Skupina ve věku od 7 do 10 let bude mít tréninky v době od 15 do 16 hodin, skupina dětí ve věku od 11 do 14 let pak od 16.30 do 17.30. Den v týdnu bude upřesněn po naplnění kapacity tréninkových skupin a jejich počtu. Tréninky budou zahájeny v dubnu.

Tréninky budou zahájeny v dubnu 2018.

Přihláška do akademie

Přihlásit můžete své dítě vyplněním přihlášky buď elektronicky do formuláře, který stačí elektronicky vyplnit, uložit a zaslat na veroholisova@gmail.com. Nebo si formulář vytiskněte a osobně doručte nebo zašlete poštou na adresu: GOLF PARK LHOTKA, Kamínky 435/8, Lhotka, 725 28 Ostrava. Dále je možno v podobě fotografie (MMS) zaslat vyplněný formulář rovněž na email: veroholisova@gmail.com. Originál přihlášky pak předáte trenérovi na prvním tréninku trenérovi

Přihlášku naleznete zde

Podmínky sportovní a golfové akademie pro děti

  • Věk dítěte mezi 7-14 lety (rok narození 2011-2004).
  • Na tréninky dochází dítě vždy pravidelně a včas. Z tréninku může být omluveno pouze po předchozí telefonické omluvě ze strany rodičů.
  • Během tréninkových hodin je zakázáno používat mobilní telefony či jiná elektronická zařízení. Akademie nepřebírá zodpovědnost za případnou ztrátu těchto zařízení.
  • Souhlasíte s případným fotografováním či natáčením dětí za účelem analýzy švihu, vložení fotografií na webové stránky Golf parku Lhotka a případně dalších materiálech akademie.
  • Jako akademie si vyhrazujeme právo dítě vyloučit z tréninku z důvodu nekázně, více než 50% neopodstatněné absence, nespolupráce na trénincích.
  • Za poškození majetku tréninkových ploch či jména akademie z důvodu porušení kázně či neuposlechnutí trenéra přebírá zodpovědnost zákonný zástupce dítěte.