26. 08. 2021

1. září startuje dětská akademie – podzim 2021

Ve středu 1. září bude zahájena výuka dětské golfové akademie prvním tréninkem od 16:00 hod.

VOLNOČASOVÁ TŘÍDA

Zájemci mají možnost přihlásit své dítě dle věkové kategorie a rozpisu tréninků. Přihlásit se může jak začátečník, tak pokročilý.

Věkové kategorie:

A1 / 5 – 7 let, max. počet ve skupině 8
A2 / 8 – 11 let, max. počet ve skupině 12
A3 / 12 – 15 let, max. počet ve skupině 12

Tréninkový plán:

1 lekce týdně /50 min./
• tréninkové dny – středa / čtvrtek
• tréninkové časy 16:00 – 17:00 / 17:00 – 18:00

Týdenní rozpis tréninků dle kategorií:

  středa čtvrtek
16:00 – 16:50 A2 A1
17:00 – 17:50 A3 A2

POZN.: Tréninkový plán sestavuje trenér na základě počtu přihlášených uchazečů a kapacity skupiny!

 

Přihláška ke stažení: / ZDE /

CENA: 500,- Kč

 

 

 

 

VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA

Kategorie B1 až B5.
Pokračuje dle celosezónního nastavení a programu.

 

Týdenní rozpis tréninků:

Pondělí:

16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
17:00 – 18:00 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00
Martin JANÍK Michal MATYS Martin JANÍK Michal MATYS Martin JANÍK
Třída B2 Třída B4 Třída B3 Třída B1 Třída B5
Ondriášová Pastuchová Svobodová Jäger Stukbauer
Langer M. Madecki Yu Cigánek Franke
Kornaková Riedichová Yu Cigánková Michálek
Mazur Ruprecht Lauda Cigánková Dostalík
Sládeček Ligocká Kuchařová Langerová Hrabina
Žáček Schramm Tabášková Langer  
Krupnik Bischof Černek Novák  
Pesch Babinec Pavlišová Toman  


Středa:

16:00 – 17:00
17:00 – 18:00 18:00 – 19:00
Martin JANÍK Martin JANÍK Martin JANÍK 
Třída B2 Třída B3 Třída B5 
Ondriášová Svobodová Stukbauer 
Langer M. Yu Franke 
Kornaková Yu Michálek 
Mazur Lauda Dostalík 
Sládeček Kuchařová Hrabina 
Žáček Tabášková  
Krupnik Černek  
Pesch Pavlišová  

  
Čtvrtek:

16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
Michal MATYS Michal MATYS
Třída B4 Třída B1
Pastuchová Jäger
Madecki Cigánek
Riedichová Cigánková
Ruprecht Cigánková
Ligocká Langerová
Schramm Langer
Bischof Novák
Babinec Toman

 


 

Bližší informace a dotazy:

Martin Janík
Klubový trenér a manažer Golf Klubu Lhotka
tel: +420 605 377 996
mail: martin.janik@golfparklhotka.cz

 

Trenéři dětské akademie:

Martin JANÍK, tel.: +420 605 377 996, email: martin.janik@golfparklhotka.cz
Michal MATYS,
tel.: +420 605 882 530, email: michalmatys0@gmail.com
Apolena CIESLAROVÁ, tel.: +420 721 722 411, email: apolena.cieslarova@seznam.cz
 

Podmínky golfové Akademie pro děti:

1/ Na tréninky dochází dítě vždy pravidelně a včas. Z tréninku může být omluveno pouze po předchozí telefonické omluvě ze strany rodičů.
2/ Během tréninkových hodin je zakázáno používat mobilní telefony či jiná elektronická zařízení. Akademie nepřebírá zodpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození těchto zařízení.
3/ Souhlasíte s případným fotografováním či natáčením dětí za účelem analýzy švihu, vložením fotografií na webové stránky Golf Parku Lhotka, případně na další materiály dětské akademie.
4/ Jako akademie si vyhrazujeme právo dítě vyloučit z tréninku z důvodu nekázně, nespolupráce na trénincích, více než 50% neopodstatněné absence.
5/ Za poškození majetku tréninkových ploch či jména akademie z důvodu porušení kázně či neuposlechnutí trenéra, přebírá zodpovědnost zákonný zástupce dítěte.

 

Sponzor projektu:

 

Děkujeme společnosti OMLUX spol. s.r.o., která sponzoruje tento projekt a zajišťuje dětem výuku trenéra, pronájem hracích ploch, zapůjčení golfových holí a míčků.