10. 04. 2021

Dětská golfová akademie zahájena.

V pondělí 12. dubna byl zahájen IV. ročník dětské golfové akademie prvním tréninkem.

Děkujeme všem, kteří přihlásili své děti a zapojujou se s náma do výukového programu, který jsme letos rozšířili o celosezónní výkonnostní třídu.
Také díky otevření našeho nového 6 jamkového hřiště (5/2021) můžeme nabídnout zájemcům mnohem širší tréninkový koncept.
Bližší informace viz PROGRAM AKADEMIE 2021

 

TRÉNINKOVÝ PLÁN A ROZDĚLENÍ SKUPIN

• třída volnočasová  A1, A2, A3
• třída výkonnostní B1, B2, B3, B4, B5
• tréninkové dny – pondělí / středa / čtvrtek
• tréninkové časy 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00

Zařazení trenérů:

Martin JANÍK – B2, B3, B5
Michal MATYS – B1, B4
Apolena CIESLAROVÁ – A1, A2, A3

 
PONDĚLÍ

16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
17:00 – 18:00 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00
Martin JANÍK Michal MATYS Martin JANÍK Michal MATYS Martin JANÍK
Třída B2 Třída B4 Třída B3 Třída B1 Třída B5
Ondriášová Pastuchová Svobodová Jäger Stukbauer
Langer M. Madecki Yu Cigánek Franke
Kornaková Riedichová Yu Cigánková Michálek
Mazur Ruprecht Lauda Cigánková Dostalík
Sládeček Ligocká Kuchařová Langerová Hrabina
Žáček Schramm Tabášková Langer  
Krupnik Bischof Černek Novák  
Pesch Babinec Pavlišová Toman  


STŘEDA

16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
17:00 – 18:00 17:00 – 18:00 18:00 – 19:00
Apolena CIESLAROVÁ Martin JANÍK Apolena CIESLAROVÁ Martin JANÍK Martin JANÍK 
Třída A2 Třída B2 Třída A3 Třída B3 Třída B5 
Kovaříková Ondriášová Kolková Svobodová Stukbauer 
Pravňanská Langer M. Šiřinová Yu Franke 
Chovancová Kornaková Kolářová Yu Michálek 
Chovanec Mazur Kolář Lauda Dostalík 
Elblová Sládeček Pavlišová Kuchařová Hrabina 
BLE Žáček Roubalová Tabášková  
BLE Krupnik Wellartová Černek  
BLE Pesch Wellart Pavlišová  
BLE   Roubal    
Schwarzová   Kettnerová    
Schwarzová   Zboranová    
Scheffczik   Monica Angus    
Jünger        

  
ČTVRTEK

16:00 – 17:00 16:00 – 17:00
17:00 – 18:00 17:00 – 18:00
Apolena CIESLAROVÁ Michal MATYS Apolena CIESLAROVÁ Michal MATYS
Třída A1 Třída B4 Třída A2 Třída B1
Kaňa Pastuchová Michálková Jäger
Berglowiec Madecki Michálek Cigánek
Jan Milan Riedichová Uhlářová Cigánková
Hoffman Ruprecht Jurošek Cigánková
Malík ml. Ligocká Krischke Langerová
Malík st. Schramm Hoffmanová Langer
Žáčková ml. Bischof Uhlářová Novák
Žáčková st. Babinec Pustelník ml. Toman
    Pustelník st.  
    Tomšejová  
    Ondečko  
    Ondečko  

 
 

Bližší informace a dotazy:

Martin Janík
Klubový trenér a manažer Golf Klubu Lhotka
tel: +420 605 377 996
mail: martin.janik@golfparklhotka.cz

 

Trenéři dětské akademie:

Martin JANÍK, tel.: +420 605 377 996, email: martin.janik@golfparklhotka.cz
Michal MATYS,
tel.: +420 605 882 530, email: michalmatys0@gmail.com
Apolena CIESLAROVÁ, tel.: +420 721 722 411, email: apolena.cieslarova@seznam.cz
 

Podmínky golfové Akademie pro děti:

1/ Na tréninky dochází dítě vždy pravidelně a včas. Z tréninku může být omluveno pouze po předchozí telefonické omluvě ze strany rodičů.
2/ Během tréninkových hodin je zakázáno používat mobilní telefony či jiná elektronická zařízení. Akademie nepřebírá zodpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození těchto zařízení.
3/ Souhlasíte s případným fotografováním či natáčením dětí za účelem analýzy švihu, vložením fotografií na webové stránky Golf Parku Lhotka, případně na další materiály dětské akademie.
4/ Jako akademie si vyhrazujeme právo dítě vyloučit z tréninku z důvodu nekázně, nespolupráce na trénincích, více než 50% neopodstatněné absence.
5/ Za poškození majetku tréninkových ploch či jména akademie z důvodu porušení kázně či neuposlechnutí trenéra, přebírá zodpovědnost zákonný zástupce dítěte.

 

Sponzor projektu:

 

Děkujeme společnosti OMLUX spol. s.r.o., která sponzoruje tento projekt a zajišťuje dětem výuku trenéra, pronájem hracích ploch, zapůjčení golfových holí a míčků.