28. 02. 2019

AKADEMIE PRO DĚTI - Zahajujeme 6. 4. 2019

Jedná se o druhý ročník projektu, který opět sponzoruje společnost OMLUX.
Firma OMLUX hradí dětem zapůjčení holí, míčků, přístup na tréninkové plochy i trenéra.

Po každé lekci mají děti možnost, se svým dospělým doprovodem, zahrát si Adventure golf v areálu Golf parku Lhotka, ZDARMA.

Věkové kategorie

kategorie věková věková hranice počet dětí ve skupině
kategorie I. 5 - 7 let max. 7 dětí
kategorie II. 8 - 11 let max. 10 dětí
kategorie III. 12 - 15 let max. 7 dětí

 

Rozpis tréninků

den čas 1 tréninková lekce / 50 min. vyuka
PONDĚLÍ 16:00 - 18:00 h kategorie I. / 2 lekce
  16:00 - 18:00 h kategorie II. / 2 lekce
  16:00 - 17:00 h kategorie III. / 1 lekce
STŘEDA 16:00 - 18:00 h kategorie I. / 2 lekce
  16:00 - 17:00 h kategorie III. / 1 lekce
  17:00 - 18:00 h kategorie II. / 1 lekce
ČTVRTEK 16:00 - 18:00 h kategorie I. / 2 lekce
  16:00 - 17:00 h kategorie II. / 1 lekce
  16:00 - 17:00 h VÝBĚR / 1 lekce

 

PŘIHLÁŠKA

Vyplněnou přihlášku doručte:
1) osobně nebo zašlete poštou na adresu: GOLF PARK LHOTKA, Kamínky 435/8, 725 28 Ostrava - Lhotka
2) v podobě fotografie (MMS) na email: hanachmurova@seznam.cz a info@golfparklhotka.cz, kdy originál přihlášky předejte na prvním tréninku trenérovi

 

Stáhnout pdf přihlášku můžete zde »

 

PODMÍNKY golfové AKADEMIE pro děti

1/ Na tréninky dochází dítě vždy pravidelně a včas. Z tréninku může být omluveno pouze po předchozí telefonické omluvě ze strany rodičů.
2/ Během tréninkových hodin je zakázáno používat mobilní telefony či jiná elektronická zařízení. Akademie nepřebírá zodpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození těchto zařízení.
3/ Souhlasíte s případným fotografováním či natáčením dětí za účelem analýzy švihu, vložením fotografií na webové stránky Golf Parku Lhotka, případně na další materiály dětské akademie.
4/ Jako akademie si vyhrazujeme právo dítě vyloučit z tréninku z důvodu nekázně, nespolupráce na trénincích, více než 50% neopodstatněné absence.
5/ Za poškození majetku tréninkových ploch či jména akademie z důvodu porušení kázně či neuposlechnutí trenéra, přebírá zodpovědnost zákonný zástupce dítěte.