Golf Park Lhotka je zázemím pro špičkový trénink zkušených hráčů, golfové soustředění dětí, kurzy jednotlivců i skupin, firemní teambuildingové akce s golfem nebo jen příjemným prostředím pro zábavné odpoledne s rodinou v krásném prostředí.

Pokud nemáte vlastní hole, rádi vám je zapůjčíme.

 

Driving range

 • cvičná louka se dvěma různými odpališti pro dlouhou (D1) a krátkou (D2) hru
 • dohromady 34 odpalových postů s automatickým podavačem míčů
 • možný dohled trenéra v rámci bezplatných služeb našeho areálu
 • neomezený čas na odpališti
 • není vyžadován dress code
 • délka dopadové plochy 250 metrů

 

 

Chipping green

 • cvičný green pro nácvik krátkých ran pro přiblížení se k jamce
 • speciálně modelovaný terén v okolí greenu se dvěma greenovými bunkry
 • možný dohled trenéra v rámci bezplatných služeb našeho areálu
 • není vyžadován dress code
 • hra vlastními míčky, možnost zapůjčení míčků 

 

 

Putting green

 • cvičné jamkoviště až s 9 jamkami
 • trénink finálních ran pro dopravení míčku do jamky
 • nácvik techniky i psychické odolnosti
 • možný dohled trenéra v rámci bezplatných služeb našeho areálu
 • není vyžadován dress code
 • hra vlastními míčky, možnost zapůjčení míčků

 

 

 

 

Program pro děti.

Dětská akademie a prázdninové kempy

Již od roku 2018 pod vedením trenérů, učíme děti základy golfu.

 

DĚTSKÁ AKADEMIE 2021

V pondělí 12. dubna byl zahájen IV. ročník dětské golfové akademie prvním tréninkem.

Děkujeme všem, kteří přihlásili své děti a zapojujou se s náma do výukového programu, který jsme letos rozšířili o celosezónní výkonnostní třídu.


IV. ročník – Novinky a rozšíření programu výuky.

 
Nová sezóna 2021 je pro náš sportovní areál zásadním posunem kupředu a to zahájením provozu Golf Klubu Lhotka a otevřením nového 6 jamkového hřiště. Tímto nabízíme zájemcům mnohem širší koncept pojetí golfové výuky dětské akademie.

 

 

 

NOVINKY 2021 

Tréninkový systém bude zajišťovat komplexní golfový a metodický rozvoj. 
Novinkou pro rok 2021 je rozdělení zájemců na třídy – A. volnočasová a B. výkonnostní. 

Program:
– výuka na tréninkových plochách - driving range pro dlouhou hru, putting green, chipping green pro krátkou hru, hra z pískového bunkeru
– pravidelné tréninky hry na 6 jamkovém hřišti
– fyzická a mentální příprava
– základní i složitější pravidla golfové hry
– bezpečnost na hřišti
– golfová etika
– videoanalýza švihu, využívání elektronických pomůcek
– postupná účast na turnajích
– seznámení se systémem turnajů, taktika hry na turnajích
– organizace golfových kempů a soustředění 

 

Rozdělení tříd:

A. třída – volnočasová

Kategorie max. počet dětí
A1 8
A2 12
A3 12

 
B. třída – výkonnostní

Kategorie max. počet dětí
B1 8
B2 8
B3 8
B4 8

Určení věkové kategorie výkonnostní třídy je orientační a bude se odvíjet od dovednosti uchazeče.

 

Týdenní rozpis tréninkových lekcí:

  pondělí středa čtvrtek
16:00 – 16:50 B2 A2 A1
16:00 – 16:50 B4 B2 B4
       
17:00 – 17:50 B1 A3 A2
17:00 – 17:50 B3 B3 B1

POZN.: Tréninkový plán sestavuje trenér na základě počtu přihlášených uchazečů a kapacity skupiny!

 

 

Tabulka srovnání třídy A / B:

Ceny a tréninková náplň.

Třída

A. volnočasová

B. výkonnostní

cena  500 Kč 5 000 Kč 
členství v Golf Klubu Lhotka ano / v ceně
členství v ČGF (Česká golfová federace) ano / v ceně
termíny jarní část / duben – červen celosezónní / duben – říjen
počet lekcí týdně 1x 2x
počet hráčů ve skupině max. 12 max. 7
Tréninkové plochy    
driving range ano ano
putting ano ano
chipping ano
hra 6 jamkové hřiště ano
Teorie    
výuka pravidel ano
teorie hry na hřišti ano
golfová etika ano
Ostatní    
videorozbor švihu na začátku a konci sezóny
swingbyte 2 na začátku a konci sezóny
kurz „Zelená karta"* 1 500 Kč 1 000 Kč
soutěže družstev možnost nominace
Juniorské mistrovství klubu Fee zdarma

 * Pro zájemce, kteří ještě nedisponují osvědčením o hře, jsme připravili speciální „Zelený kurz“ za zvýhodněnou cenu, který probíhá jako 3-denní soustředění pro získání tohoto osvědčení a s ním herního HCP. Takto vybaveni se již můžete zúčastnit golfových soutěží nebo si jít zahrát na mistrovské hřiště v mnoha regionech a zemích.

 

 

Bližší informace a dotazy:

Martin Janík
Klubový trenér a manažer Golf Klubu Lhotka
tel: +420 605 377 996
mail: martin.janik@golfparklhotka.cz

 

Trenéři dětské akademie:

Martin JANÍK, tel.: +420 605 377 996, email: martin.janik@golfparklhotka.cz
Michal MATYS,
tel.: +420 605 882 530, email: michalmatys0@gmail.com
Apolena CIESLAROVÁ, tel.: +420 721 722 411, email: apolena.cieslarova@seznam.cz
 

Podmínky golfové Akademie pro děti:

1/ Na tréninky dochází dítě vždy pravidelně a včas. Z tréninku může být omluveno pouze po předchozí telefonické omluvě ze strany rodičů.
2/ Během tréninkových hodin je zakázáno používat mobilní telefony či jiná elektronická zařízení. Akademie nepřebírá zodpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození těchto zařízení.
3/ Souhlasíte s případným fotografováním či natáčením dětí za účelem analýzy švihu, vložením fotografií na webové stránky Golf Parku Lhotka, případně na další materiály dětské akademie.
4/ Jako akademie si vyhrazujeme právo dítě vyloučit z tréninku z důvodu nekázně, nespolupráce na trénincích, více než 50% neopodstatněné absence.
5/ Za poškození majetku tréninkových ploch či jména akademie z důvodu porušení kázně či neuposlechnutí trenéra, přebírá zodpovědnost zákonný zástupce dítěte.

 

Sponzor projektu:

 

Děkujeme společnosti OMLUX spol. s.r.o., která sponzoruje tento projekt a zajišťuje dětem výuku trenéra, pronájem hracích ploch, zapůjčení golfových holí a míčků.

 

 

SNAG golf pro nejmenší

SNAG je komplexní tréninkový systém, který byl vytvořen pro nejmenší děti. Obsahuje všechny elementy golfové hry ve zjednodušené a dobře srozumitelné formě. Děti trénují se speciálně navrženým pestrým golfovým náčiním. Nabízejí širokou škálu možností, jak učit golf zábavně a prospěšně pro učitele i studenty. Mohou jej využívat i dospělí.

 

 

Trenéři

Martin Janík
Klubový trenér a manažer Golf Klubu Lhotka
tel.: +420 605 377 996
e-mail: martin.janik@golfparklhotka.cz

 

Michal Matys
Klubový trenér
tel.: +420 605 882 530
e-mail: michalmatys0@gmail.com

 

 

 

Apolena CIESLAROVÁ
Klubový trenér
tel.: +420 721 722 411
e-mail: apolena.cieslarova@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejné 6 jamkové hřiště

Provoz: Denně 08:00 – 21:00
(Pondělí do 12h – údržba hřiště!)

Jsme “veřejné hřiště”, vstup je u nás na rozdíl od jiných, bez nutnosti vlastnit “zelenou kartu (osvědčení o hře)”. Úplný začátečník a bez doprovodu zkušeného golfisty bude seznámen s pravidly a zaškolen, jak se na hřišti chovat a dodržovat pravidla.  

 

 

Co Vám nabídneme:

6 jamek par 3 se vzdálenostmi 70 – 100 m
• možnost hry bez zelené karty
• získat osvědčení pro hru na golfových hřištích
• ideální podmínky pro trénování krátké hry

 

Vymezení hrací plochy:

 

 

 

Provozní řád:


1/ Vstup na hřiště je povolen pouze po úhradě řádného vstupného.
2/ Na hřišti je nutno se pohybovat po vyznačených cestách a dbát bezpečnosti jak své tak ostatních hráčů.
3/ Je přísně zakázáno provádět odpal z odpaliště č. 1 a č. 3 je-li někdo na přiléhající cyklostezce.
4/ Zákaz používání míčů z driving range, hráč bude vyloučen ze hry !!! 
5/ Zákaz odkládání golfových bagů na jamkovišti (greenech).
6/ Povinnost vracet divoty (řízky) zpět na fervejích a odpalištích.
7/ Opravujte stopy po dopadu míčků na jamkovištích (greenech).
8/ Vždy po sobě upravte povrch písečných bunkerů.
9/ Všechny vzdálenosti jsou měřeny v metrech z odpališť do středu greenu.
10/ Společné odpaliště je pro jamky č. 3 a č. 6
11/ Při přechodu z odpaliště č. 3 na green jamky č. 3 je povinen použít cestičku kolem zahradního domku.
12/ Dodržujte tempo hry.
13/ Dodržujte vždy pokyny maršála a pracovníků GPL.


Dodržujte bezpečnost svou i druhých hráčů, pohybujte se po vyznačených cestách.
Neodpalujte míče, pokud se kdokoli pohybuje na přilehlé cyklostezce. 

Hráč odpovídá za škodu způsobenou svou činností!!

 

 

 

Score card
PDF ke stažení >>ZDE<< 

Přijďte si zahrát!

video 1

 

 

 

 

 

Provozní řád areálu Golf Park Lhotka

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem areálu Golf Park Lhotka (dále jen GPL) a tento během svojí návštěvy dodržovat.

2. Návštěvníci jsou povinni na všech sportovištích (driving range, cvičné greeny i bunkery) dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky.

3. Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny trenéra ve službě a dalšího personálu areálu.

4. Vstup na jednotlivá sportoviště je povolen pouze hráčům, po zaplacení vstupného.

5. Je zakázáno vynášení cvičných míčů z areálu, včetně jejich odkládání mezi osobní věci (do bagu, automobilu, skříňky, apod.)

6. Do areálu nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

7. Vstup na všechna sportoviště s kočárkem a s dětmi do 4 let je pouze na vlastní nebezpečí.

8. Děti mladší 12ti let mají vstup povolen pouze v doprovodu a pod dohledem zodpovědné osoby, která je zodpovědná za jejich bez pečnost a také za to, že děti nebudou žádným způsobem rušit ostatní hráče.

9. V areálu GPL je zákaz volného pobíhání psů. Každý majitel je povinen si po svém psu uklidit.

10. Návštěvníkům golfového areálu není povolen vstup na sportoviště v nevhodném oblečení (např. v nátělníku, svlečený do půl těla, v trenýrkách nebo plavkách) a v nevhodné obuvi (s kovovými hroty, hrubým vzorem na podrážce nebo ostrými hranami, podpatky, apod.).

11. Návštěvník plně zodpovídá za jím způsobené škody na zdraví či majetku v areálu nebo jeho okolí.

12. Kouření je povoleno jen na vyhrazených místech v areálu.

13. Návštěvník je povinen udržovat ve všech prostorách areálu GPL pořádek, nezanechávat odpadky, prázdné košíky je nutné po sobě vracet zpět na stanovená místa.

14. Návštěvníci jsou povinni dodržovat klid v celém areálu GPL, a to obzvláště v prostorách určených pro hru a trénink či v jejich blízkosti.

15. Vulgární chování vůči zaměstnancům GPL (např. trenér ve službě, recepční) je považováno za hrubé porušení Provozního řádu areálu.

16. Trenér ve službě či jiný oprávněný personál GPL má právo okamžitě vykázat z areálu návštěvníka, který závažně porušil Provozní řád, a to zejména v těchto případech:

 • hráč nemá zaplacené vstupné nebo tréninkové míče,
 • hráč odcizil tréninkové míče,
 • hráč svým chováním ohrožuje zdraví ostatních osob,
 • hráč poškozuje areál či jeho zařízení.

17. Návštěvníkovi, který opakovaně nerespektuje Provozní řád areálu, může být zamezen budoucí přístup do areálu Golf Parku Lhotka.

18. V areálu GPL jsou instalovány bezpečnostní kamery. Jejich užití je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000Sb.

19. V areálu Golf Parku Lhotka je umožněno bezplatné parkování s dopravními prostředky na nehlídaném parkovišti, avšak za event. škody vzniklé na vozidlech či věcech v nich umístěných v souladu s právním výkladem § 435 a násl. obč. Golf Park Lhotka neodpovídá. Proto návštěvníky žádáme, aby si v rámci prevenční povinnosti dle § 415 obč. zák. svá vozidla vždy řádně uzamkli a nenechávali žádné věci, resp. cennosti, na viditelných místech ve vozidle. Parkoviště je pod dohledem kamerového systému.

20. Každý návštěvník areálu uděluje souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, smějí být pořízeny a užity, a to bez peněžité náhrady.

21. V prostorách kavárny GPL je zakázáno vnášet a konzumovat vlastní jídlo a nápoje.

 

II. DRIVING RANGE A OSTATNÍ TRÉNINKOVÉ PROSTORY

1. Je zakázáno, na prvním odpališti, odpalovat úmyslně míče směrem do lesa po pravé straně, sloupů elektrického vedení a směrem doleva na druhé odpaliště. Na druhém odpališti, je zakázáno úmyslně odpalovat míče směrem na vpravo na první odpaliště, do levého lesíka a do sloupů elektrického vedení.

2. Odpaliště vyhrazená pro trenéry je možné používat pouze tehdy, když jsou volná (po příchodu trenéra je hráč uvolní).

3. Odpalování z travnatých odpališť driving range je umožněno pouze hráčům s hendikepem 36 a nižším, a to pouze z vymezeného prostoru.

4. Prodej posledních poukazů na míčky končí 20 min. před koncem provozní doby.

5. Tréninkové míče použité na driving range není možné zpětně sbírat a používat pro další hru. Porušení tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení provozního řádu a je důvodem pro vykázání z areálu.

6. Hráči jsou vždy povinni po sobě uhrabat cvičný bunker.

7. Na putting greenu je přísný zákaz chippování.

8. Je zakázáno pohybovat se po cvičných greenech v nevhodné obuvi a to s kovovými hroty, hrubým vzorem na podrážce nebo ostrými hranami, podpatky, apod.

 

III. ADVENTURE GOLF

1. Na hrací ploše se nachází 18 drah s jamkami. Hráči jsou povinni dodržovat pořadí jednotlivých drah od 1 do 18. Pokud se skupiny hráčů sejdou u jedné jamky, je možno po dohodě s druhou skupinou jamku přeskočit a vrátit se k ní později.

2. Dráhy adventure golfu jsou pokryté umělou trávou, po které mají hráči dovoleno chodit.  Prosíme, vstupujte na dráhu pouze v čisté obuvi.

3. Pohyb po celém areálu minigolfu je na vlastní nebezpečí.

4. Na hřišti je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené dráhy.

5. Vstup na hrací plochu je povolen hráčům od 3 let. Děti do 110 cm smí na hřiště vstupovat pouze v doprovodu dospělé osoby. V průběhu celé hry rodiče za své děti plně zodpovídají.

6. Na hřiště je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu.

7. Hráči jsou povinni dodržovat pravidla a dbát zvýšené opatrnosti. S holí zacházejte obezřetně a mějte své údery vždy pod kontrolou, abyste neohrožovali ostatní hráče.

8. V případě porušení provozního řádu, si provozovatel vyhrazuje právo ukončit předčasně hru bez nároku na vrácení vstupného.

9. Doklad o zaplacení vstupného je hráč povinen mít na viditelném místě nebo na vyžádání předložit zaměstnanci areálu Golf Park Lhotka.

 

Děkujeme, že respektujete tato pravidla.

Provozovatel areálu Golf Park Lhotka.

 

 

Plánek sportovního areálu:

 
Popis:

Tréninkové plochy a hřiště: /černě/ Zázemí areálu: /červeně/
1/ 6 jamková AKADEMIE – hřiště 1/ Hlavní příjezd do areálu
2/ PATTING green – recepce 2/ Hlavní parkoviště
3/ DRIVING II. 3/ Cyklo a inline stezka
4/ DRIVING I. 4/ Golfová recepce
5/ PATTING green – hlavní 5/ Obratiště u restaurace
6/ CHIPPING green 6/ Restaurace s terasou
7/ BUNKER CHIPPING zóna 7/ Stezka – směr Hošťálkovice
8/ ADVENTURE golf – hřiště 8/ Stezka – směr hřiště Lhotka